CẦN BÁN - CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

Xem thêm

CẦN MUA - CẦN THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

Xem thêm

Tin bất động sản

TMS Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (TMS Homes Wonder World)

Cập nhật: .... PHÁP LÝ và SỰ KIỆN Quyết định bàn giao đất ký ngày 23/6/2020 Giấy phép xây dựng ký ngày 25/6/2020 Khởi công dự án ngày 02/7/2020 Ký kết phân phối dự án (Hà Nội) 10/7/2020 Road show đường phố Hà Nội và...