Cập nhật thông tin đất đấu giá tại tỉnh Vĩnh Phúc

Đất đấu giá tại các xã/ phường thuộc các huyện/thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc như:

Đấu giá đất tại Thành phố Vĩnh Yên
Đấu giá đất tại Thành phố Phúc Yên
Đấu giá đất tại Huyện Bình Xuyên
Đấu giá đất tại Huyện Tam Dương
Đấu giá đất tại Huyện Tam Đảo
Đấu giá đất tại Huyện Vĩnh Tường
Đấu giá đất tại Huyện Yên Lạc
Đấu giá đất tại Huyện Lập Thạch
Đấu giá đất tại Huyện Sông Lô

Đất ở tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng eo hẹp; một trong những nguồn đất “sạch” là đất đấu giá.
Đất đấu giá có nguồn gốc từ quỹ đất tại xã/ phường trong khu vực quy hoạch, thường là gần khu dân cư được chính quyền quản lý và giao cho tổ chức có chức năng đấu giá thực hiện.
Phương pháp chủ yếu là đấu giá gián tiếp, trả giá qua đường bưu điện.

Một số hình ảnh về thông tin đấu giá đất:

Thông tin liên hệ KÊNH BĐS VĨNH PHÚC VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại/ Zalo: 0987. 433. 169

Có thể bạn quan tâm